cezbe


cezbe
(A.)
[ ﻪﺑﺬﺝ ]
1. coşku.
2. kendinden geçiş.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • cezbe — is., esk., Ar. ceẕbe Bir duygu veya bir inanışın etkisiyle aşırı ölçüde coşup kendinden geçme durumu İsmet Paşa yı birer serdengeçti cezbesiyle savunanlar arasında ben de vardım. Y. K. Karaosmanoğlu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CEZBE — Tas: Meczubiyet, istiğrak. Allah ı hatırlayıp Allah sevgisi ile kendinden geçer bir hale gelme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CEZBE-EDA — f. Cezbeli olmak. Çekici olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CEZEBAT — (Cezbe. C.) Cezbeler. (Bak: Cezbe …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÂTEM — Ağlama. Üzüntü veya kederden ağlayıp sızlama. Kederinden yas tutma.(...Bak! Öyle bir ziya yı hakikat neşreder ki, eğer O nun o nurâni daire i hakikat ı irşadından hariç bir surette kâinata baksan, elbette kâinatın şeklini bir matemhâne i umumi… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • VEDUD — Çok şefkatli. Kendisine çok sevgi beslenen. Cenâb ı Hak.(Vedud ismine mazhar olan muhakkıkin i evliya: Bütün kâinatın mâyesi, muhabbettir. Bütün mevcudatın harekâtı muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incizab ve cezbe ve câzibe kanunları,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İNCİZAB — Cezbedilme, çekilme.(Fıtrat ı zîşuur olan vicdandaki incizab ve cezbe, bir hakikat ı câzibedarın cezbesiyledir. M …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük